49 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλβης

0

Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα εννιά (49) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με χρονική περίοδο:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Συντονιστές 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
2 Επιμελητές 3 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
3 Ειδικοί συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 3 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
4 Ειδικοί συνεργάτες χειροτεχνίας 3 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
5 Γυμναστές 3 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
6 Διαχειριστής 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
7 Βοηθός διαχειριστή 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
8 Αποθηκάριος 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
9 Γιατροί 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
10 Νοσοκόμοι 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
11 Μάγειροι 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
12 Βοηθός Μαγείρων 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
13 Εργάτες-Εργάτριες 10 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
14 Οδηγός 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
15 Προσωπικό Καθαριότητας 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
16 Φύλακας 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
17 Ειδικός Τεχνίτης 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
18 Ναυαγοσώστης 1 Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
19 Ομαδάρχες 14 Από 16-08-2020 έως 04-09-2020
20 Φυσιοθεραπευτής 1 Από 01-08-2020 έως 14-08-2020 και από 06-09-2020 έως 30-09-2020

Προσόντα στελεχών και λοιπού προσωπικού

-Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

-Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

-Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου .

-Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

-Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.

-Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

-Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων

-Ο Φυσιοθεραπευτής είναι απόφοιτος σχολής Π.Ε. ή Τ.Ε. μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

-Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

-Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

-Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. -Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους ή πιστοποιητικό γέννησης για άγαμους.
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή φωτοτυπία αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  6. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ασφαλισμένου (Ε.Φ.Κ.Α.-Ι.Κ.Α.).
  7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.
  8. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας.
  9. Βεβαίωση ανεργίας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397021070) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30-13:30, ή ηλεκτρονικά στο email dimos@dimosvolvis.gr μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2020 .

Share.

Comments are closed.