5 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αν. Μάνης

0

Η ΔΕΥΑΑΜ, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση θέσεων συνολικά πέντε (5) ατόμων, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών ύδρευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την αριθμ. 49/2016 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΜ που εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 46689/3277 της 6/6/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: YE Εργατών Ύδρευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες

Τυπικά προσόντα διορισμού δεν απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97 για τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης.
Υποβολή και Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΕΥΑΑΜ, έδρα Γύθειο Λακωνίας, Ι. Ξανθάκη, Τ.Κ. 23200 και ειδικότερα στoν κ.Τσιγκάκο Ζαχαρία, έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδια υπάλληλο της ΔΕΥΑΑΜ, κ. Τσιγκάκο Ζαχαρία τηλ.: 2733024393

Διαβάστε την Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.