5.000 ακίνητα στο σφυρί μέχρι τέλους ’16

0

«Καυτό» θα είναι το φθινόπωρο για τους δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα δάνεια», καθώς όσοι από αυτούς δεν κινηθούν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ (SSM) έχουν «σφίξει τα λουριά» στις τραπεζικές διοικήσεις και ζητούν να προχωρήσουν ταχύτατα οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να μειώσουν κατά 35%-40% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους έως το 2018.

Στη βάση αυτή όσοι δανειολήπτες δεν εναρμονισθούν με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος δίνει στους δανειολήπτες μια σειρά επιλογών για τις ρυθμίσεις οφειλών, θα υποστούν τις κυρώσεις, καθώς τα δικαστικά τμήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων θα τους κοινοποιήσουν κατασχετήρια.

Οι τράπεζες θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση σε 10 ημέρες από σήμερα στους λεγόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», δηλαδή σε δανειολήπτες που αν και έχουν αποδεδειγμένα χρήματα, ωστόσο δεν πληρώνουν τα χρέη τους. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, με το άνοιγμα των δικαστηρίων στις 15 Σεπτεμβρίου περίπου 2.000 ακίνητα θα βγουν σε πλειστηριασμό, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα 3.000 ακίνητα ως το τέλος του έτους.

Στενότερη εποπτεία

Σε μια προσπάθεια να παρακολουθεί στενότερα το τι μέλλει γενέσθαι με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αλλαγές του τρόπου υποβολής των εποπτικών αναφορών, από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η αναθεώρηση της σχετικής Πράξης Διοικητή που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 10 Νοεμβρίου κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την ενσωμάτωση περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης ανά κατηγορία δανείου.

Έτσι οι νέες αναφορές των τραπεζών θα παρέχουν μεταξύ άλλων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών συνεργάσιμων και πρόθυμων να βρουν λύση δανειοληπτών.

Με την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών χιλιάδες δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και καθυστερημένες δόσεις δανείων, που δεν μπορούν να υπαχθούν πλέον στις διατάξεις του «Νόμου Κατσέλη» μπορούν από τις 2 Αυγούστου να ρυθμίσουν με ευνοϊκό τρόπο τα χρέη τους.

Δύο τύπων ρυθμίσεις

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει βραχυπρόθεσμους τύπους δανειακών ρυθμίσεων με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωμής ή ακόμη και αναστολή πληρωμών τόκων για προκαθορισμένη περίοδο.

Στους πιο μακροπρόθεσμους τύπους ρυθμίσεων κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου), ο διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη στο τμήμα του δανείου το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει και στο υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, καθώς και η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της τράπεζας, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Share.

Comments are closed.