5.961 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσαα στο καλοκαίρι

0

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΚΕ

Στον προγραμματισμό μονίμων και εποχικών προσλήψεων προχωρούν δημοι, υπουργεία και άλλοι δημόσιοι φορείς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνολικά έχουν εγκριθεί και αναμένεται να γίνουν 5.961 προσλήψεις έως τις αρχές φθινοπώρου. Από αυτές οι 1.723 αφορούν θεσεις μόνιμου προσωπικού και οι υπόλοιπες 4.238 θέσεις εποχικού προσωπικού.

152 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Νεα προκήρυξη 152 ατόμων αναμενεται να βγει το επομενο διάστημα. Η προκήρυξη αναμένεται να φτάσει στα γραφεία του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναλυτικα, συμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαυγεια εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Αναλυτικά, στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία ΑΜΕΑ ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικου (Οικονομικές Επιστήμες), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί ένας από την κατηγοιρια πολυτεκών ειδικότητας ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού (Οικονομολόγος/Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) και στο Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων ένας ΤΕ Διοικητικου -Λογιστικού (Λογιστική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων).

1.209 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αμεσα αναμενεται να σταλεί για δημοσιέυση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας που αφορά στην πρόσληψη 1.209 μονιμων υπάλληλων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός του υπουργείου Υγείας θα αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και θα γίνει με διαδικασίες εξπρες. Η Ανεξάρτητη Αρχή ολοκληρώνει αυτές τις μέρες τις διαδικασίες αιτημάτων και το επόμενο διάστημα η προκήρυξη θα σταλεί για ΦΕΚ. Στόχος του υπουργείου είναι ο διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι ώστε το νέο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της 2Κ/2019 (1.116 θέσεις στην Υγεία) να στελεχώσουν το σύστημα Υγείας προκειμένου να μην χρειαστεί το υπουργείο να προσλάβει επιπλέον εποχικό προσωπικό από το Σεπτέμβριο σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά του κορονοϊου. Οι ειδικότητες που έχουν ζητηθεί είναι ίδιες με αυτής της 2Κ/2019 με την πλειονότητα των θέσεων να αφορά σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε άλλες ειδικότητες όπως Διοικητικοί, Διοικηκης μονάδων υγείας, Βιολογοι, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Λογιστές, Ιατρικων εργαστηρίων, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί, Βιοχημικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Εργοθεραπευτές, Ακτινολόγοι, Ραδιολόγοι, Χειριστές μηχανημάτων, Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, κ.α. Η διαδικασία των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προμηθευτούν εντός της προβλεπόμενη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, θα μπορεί το ΑΣΕΠ να κάνει δεκτές αιτήσεις και δικαιολγητικά με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, ο υποψήφιος οφειλει να προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

187 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η προκήρυξη 3Κ/2020 που αφορά στην πρόσληψη 187 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προκηρυξη σταλθηκε από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφειο στα τελη Απριλίου ωστόσο δεν εχει δημοσιευτεί ακομα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επειδή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από την Ανεξάρτητη Αρχή  να κάνει μια προσθήκη της τελευταίας στιγμης. Η αλλαγή αυτή πήγε πισω την προκήρυξη που κανονικά θα έπρεπε ήδη να ειχε πάρει ΦΕΚ και να ειχε ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων. Συμφωνα με πληροφορίες  το ΑΣΕΠ θα στείλει εκ νέου το νέο διαγωνισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο τις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από άτομα ειδικοτήτων Γεωπόνων, κτηνίατρων, και διοικητικού προσωπικού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κτηνίατροι  και γεωπόνοι, θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Για ορισμένες θέσεις της προκήρυξης θα ισχύσει η εντοπιότητα. Για να λάβει ο υποψήφιος τα μόρια της ενοπιότητας, θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είναι μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

3.700 εποχικοί σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Εγκρίθηκαν και δρομολογούνται 3.700 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Μέσω πέντε συνολικά εγκριτικών αποφάσεων αποφασίστηκε η πρόσληψη εποχικών που θα ενισχύσουν τους ΟΤΑ για τις ανάγκες της θερινή σεζόν. Πρόκειται για επιχειρήσεις όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, πολιτισμού, γυμναστηρίων, περιβάλλοντος και εκμετάλλευσης παραλίας. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, εννιάμηνες και εντεκάμηνες συμβάσεις εργασίας.  Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ναυαγοσωστες, μηχανικοί, εργάτες καθαρισμού, διοικητικοί υπάλληλοι, εργατες γενικών καθηκόντων, γυμναστές, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, εργοδηγοί, καθηγητές μουσικής, χορού, δραματικής τέχνης, εικαστικών, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διδακτικό προσωπικό παραδοσιακών χορών, ρομποτικής, υπεύθυνοι προμηθειών, οδηγοί, νυχτοφύλακες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

480 προσλήψεις εποχικών συνοριοφυλάκων

Πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας  για την πρόσληψη 480 νέων συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου. Η νέα προκήρυξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.Εκτός των άλλων, οι υποψήφιοι για τις θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι λυκείων όλων των τύπων, να μη φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο -είτε με τη χειμερινή είτε με τη θερινή στολή- ή το περιεχόμενό του να είναι ουδέτερο και να μην προκαλεί, να είναι ύψους πάνω από 1,70 (άνδρες και γυναίκες), να έχουν τα σωματικά και ψυχικά προσόντα να και μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία τους.Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛΑΣ θα πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές που θα προκηρυχθούν οι θέσεις.

58 εποχικοί γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο Οργανισμος Ελληνικων Γεωργικων Ασφαλισεων (ΕΛ.Γ.Α.). Συνολικά εχουν εγκριθεί και θα γίνουν 50 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Κοζάνης και Λάρισας, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί λόγω παγετού σε καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης και λόγω πλημμυρών, ως εξής: βεροιας 30, Κοζανης 10 και Λαρισας 10. Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Ηρακλείου προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ως εξής: Λάρισας 2, Τρίπολης 1, Καβάλας 1, Ιωαννίνων 1, Κοζάνης 2 και Ηράκλειο 1.

139 τελωνειακοί στην ΑΑΔΕ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 139 τελωνειακών σε όλη τη χωρα. Σύμφωνα ωστόσο με εγγραφο του ΑΣΕΠ που δημοσιευτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία δεν θα γίνει με την έκδοση νέας ανοικτής προκήρυξης προς όλους αλλά για να επιταχυνθούν οι προσλήψεις θα προσλάβουν απο τους επιλαχόντες που προέκυψαν απο μια παλαιότερη προκήρυξη και συγκεκριμένα την 1Γ/2017. Αυτό σημαίνει οτι στην προκήρυξη που θα βγάλει άμεσα ο ΑΣΕΠ θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει και τότε οι υποψήφιοι της 1Γ/2017 και αφού ταυτοποιηθούν οτι ταιριάζουν θα προχωρήσουν στην αναγγελία των επίσημων προσλήψεων. Επειδή δεν πρόκειται για νέα πρόσκληση, η διαδικασία θα κινηθεί γρήγορα και η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στον Απρίλιο. Οι αιτήσεις των υποψήφιων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο asep.gr

36 μόνιμες θέσεις στον στον ΙΦΕΤ, ΤτΕ και ΑΔΑΕ

Σχέδιο προκήρυξης επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ για νέες προσλήψεις στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ) για την πλήρωση 26 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ κατηγορίας και στην Τράπεζα της Ελλαδος για την πλήρωση 6 θέσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτή η προκήρυξη αφορά αιτήματα φορέων που μαζευτήκαν και θα εκδοθούν σε ένα ενιαίο διαγωνισμό. Οι ειδικότητες για τις θέσεις στον ΙΦΕΤ αφορούν ΔΕ Γενικών καθηκόντων, ΤΕ λογιστικού, ΠΕ Φαρμακοποιών, κ.α. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτυεί το αμέσως επόμενο διαστημα.

Share.

Comments are closed.