6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πεντέλης

0

Ο δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Share.

Comments are closed.