6 προσλήψεις στο Δήμο Παιονίας

0

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικά έξι (6) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο και ειδικότερα:

Α)Στην Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

 Έναν (1) οδηγό Απορριμματοφόρου (ΔΕ)
 Έναν (1) Οδηγό Γ΄ κατηγορίας (ΔΕ)
 Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου (ΥΕ)
 Έναν (1) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

Β) Για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης:
 Έναν (1) Οδηγό Β΄ κατηγορίας (ΔΕ)

Share.

Comments are closed.