60 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Λάρισας

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας, που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

 • 11 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
 • 10 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών
 • 5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
 • 9 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
 • 3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
 • 2 ΔΕ Καταμετρητών
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων
 • 2 ΥΕ Καθαρίστριες
 • 10 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proslipseis@deyal.gr), είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410687112, 104, 103).

Share.

Comments are closed.