7 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνα

0

Ο Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει την πλήρωση επτά (7) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής.

Share.

Comments are closed.