7 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τριπόλεως

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριπόλεως, που εδρεύει στην Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • 1 ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή)
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 3 ΥΕ Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@deyatrip.gr).

Share.

Comments are closed.