8 προσλήψεις στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

2 Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
2 Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
2 Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
1 Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν α ίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού (Δ/νση: πλατεία Ν. Λούση 14, τηλ.: 2353350222) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μεταλλίδης Γεώργιος ή στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Μακρυγιάλου (Δ/νση Μακρύγιαλος Φελώνη 5 τηλ. 2353350302) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Βάλη Αριστέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, της Επιχείρησης και των Δημοτικών καταστημάτων (από 16/06/2016 μέχρι και 21/06/2016)

Ολόκληρη η προκήρυξη

 

Share.

Comments are closed.