9 θέσεις εργασίας προσλήψεις στην ΔΕΗ Αθήνας

0

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών – Στένασης που εδρεύει στην Αθήνα του Νουού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2  ΤΕ Τεχνολόγων Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου)

1  ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

1  ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων (Υδραυλικός)

2  ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών

3  ΔΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ/ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ/1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και ιιόνο με ηλεκτρονικό ταγυδροιιείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ), κα Βασιλική Ράλλη (V.Ralli(Q)dei.com.gr) και κατ’εξαίρεση τανυδρουικά με συστηυένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ Διεύθυνση Υπηρεσιών – Στένασης , οδόε: Καποδιστοίου 27. ΤΚ: 104 32 Αθήνα, απευθύνοντας την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Ράλλη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 210 529 2194) και κας Κράκαρη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 529 2270).

Share.

Comments are closed.