9 προσλήψεις στο Δήμο Βοΐου

0

Πρόσληψη εννέα (09) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ16 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο, δύο μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, έως και 04-07-2019 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου (Δ/νση : 500 01- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.