15 προσλήψεις στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

0

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ύστερα από την αριθ. 13/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

11 ΥΕ Εργατώντριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 02-04-2020 λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sdanx@otenet.gr .Αν αυτό δεν είναι εφικτό καλούνται να τα υποβάλουν στα γραφεία του Συνδέσμου (1οχμλ Ξάνθης-Καβάλας), σε κλειστό φάκελο.

Share.

Comments are closed.