139 θέσεις εργασίας σε έξι δημοτικές επιχειρήσεις

0

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών 139 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έξι  Δημοτικές Επιχειρήσεις ΄Υδρευσης Αποχέτευσης. Ήτοι Κω, Θήρας, Σύρου, Λέσβου, Λαρισαίων και Χερσονήσου. Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια. Οι θέσεις είναι:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΝΠΙΔ 2020
ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δωδεκανήσου Κω ΔΕΥΑ 13
Κυκλάδων Θήρας ΔΕΥΑ 35
Κυκλάδων Σύρου-
Ερμούπολης
ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 4
Λέσβου Λέσβου ΔΕΥΑ 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λάρισας Λαρισαίων ΔΕΥΑ 73
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηρακλείου Χερσονήσου ΔΕΥΑ 8
ΣΥΝΟΛΟ 139

Share.

Comments are closed.