6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

0

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, Ν. Δράμας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει άμεσα προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

3 ΥΕ Εργατών Καθ/τας

2 ΥΕ Εργατών πρασίνου

1 ΥΕ Βοηθού Μάγειρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Παρασκευή 3/4/2020 14.00 μ.μ (αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Σαπουνίδου Μαριάννα (τηλ: 2523 350 102).

Share.

Comments are closed.