26 προσλήψεις στο Δήμο Παιανίας

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και των προαναφερόμενων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΑΦΗΣ/ΕΚΤΑΦΗΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση paiania_mayor@paiania.gr από Δευτέρα 06-04-2020 έως και Παρασκευή 10-04-2020 .

Share.

Comments are closed.