2 προσλήψεις στο Δήμο Καισαριανής

0

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής στις κάτωθι ειδικότητες

1 οδηγός ΔΕ με δίπλωμα κατηγορίας Γ- Δ κατηγορίας

1 χειριστής μηχανήματος έργου ομάδας β (τύπου JCB)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6-4-2020 έως 9-4-2020

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δήμο Καισαριανής – Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού (Δημαρχείο – Βρυούλων 125 & Κλαζομενών Τ.Κ 16121 Καισαριανή –τηλ. επικοινωνίας : 213-2010741) και θα κατατίθενται είτε στην υποδοχή του Δημαρχείου Καισαριανής στο ισόγειο επί της οδού Κλαζομενών από Δευτέρα 6-4-2020 έως Πέμπτη 9-4-2020 ώρες 9.00- 14.00), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (προτιμητέο) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (prosopiko@kessariani.gr)

Share.

Comments are closed.