58 θέσεις εργασίας στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

0

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού πενήντα οχτώ (58) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας 4 μήνες 4
ΠΕ Πληροφορικής 4 μήνες 1
ΠΕ Διοικητικού 4 μήνες 2
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4 μήνες 2
ΤΕ Πληροφορικής 4 μήνες 2
ΔΕ Διοικητικού 4 μήνες 12
ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 4 μήνες 10
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 4 μήνες 25

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 11-5-2020 έως και Τρίτη 12-5­2020 και ώρες 08:30 – 14:00, στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ, υπόψη κ. Θεοφάνη Ξουρή (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, Τηλέφωνο: 2132148445). Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, ταχυδρομικά στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση αλλά και ηλεκτρονικά, στο email: ksouris@edsna.gr

Share.

Comments are closed.