7 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητας Φωκίδας

0

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξη (6) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2020 και από 1 έως 34 ημερομίσθια) και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2020 και από 1 έως 60 ημερομίσθια), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Ελληνική Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που εδρεύει στην Άμφισσα, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικώς απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Γιδογιάννου 31, Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα, (τηλ. επικοινωνίας: 2265350638).

Share.

Comments are closed.