ΔΕΗ: 259 θέσεις στο Λιγνιτικο Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

0

H ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα εννέα (259) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής:

 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  1
 • ΠΕΤοπογράφοι Μηχανικοί 2
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί         2
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1
 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής-Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ- HARDWARE)           1
 • ΠΕ Γεωλόγοι      3
 • ΠΕ Δασολόγος  1
 • ΠΕ Δ/κοι Πληροφορικής (SOFTWARE)     1
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) 1
 • ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος     2
 • ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος     1
 • ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος        1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)      20
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)   8
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)           2
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)  28
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 17
 • ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ)              1
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων    9
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)     15
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)               2
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό     5
 • ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό     16
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)            15
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανηυάτων Τεχνικών Έργων)  25
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων)           18
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)   20
 • ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων          1
 • ΔΕ Φύλακες       40

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο της ΔΛΚΔΜ κα Κατερίνα Ναούμ (a.naoum@dei.com.gr) και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικ.2463052218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικ. 2463052437).

Share.

Comments are closed.