12 προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

0

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ειδικότητες:

6 ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών 12, τ.κ. 190 09 Ραφήνα, στους αρμόδιους υπάλληλους: Κωνσταντίνα Μετζητάκου, Βασιλική Φωτιάδη, Σοφία Παπαγεωργίου (τηλ: 22943 – 21024, 21029, 21056) εντός προθεσμίας οχτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας  δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 14-05-2020 ημέρα Πέμπτη έως και 21-05- 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Share.

Comments are closed.