Θέση εργασίας στο Εθνικο Αθλητικο Κέντρο Κέρκυρας

0

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη απασχόληση και κυλιόμενο ωράριο, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητας ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι Παρασκευή 22/5/2020 και ώρα 14.00 στο γραφείο της Υπηρεσίας (Κλ.Γυμναστήριο) ή στο email eak243@otenet.gr.

Share.

Comments are closed.