14 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

0

Με 14 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 01 Ιουνίου 2020

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 12

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) 1

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 1

Share.

Comments are closed.