4 θέσεις εργατών πυροπροστασίας στο Δήμο Φιλιατών

0

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ,ηλεκτρονικά στα email: amaliamanou.filiates@gmail.com και ihfo@filiates.gr και αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φιλιατών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/05/2020 έως και 01/06/2020. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις :2664360164 ,2664360100,2664360103.

Share.

Comments are closed.