Θέση Βρεφονηπιοκομου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

0

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τους, έως την Παρασκευή, 29 Μάϊου 2020, ώρα 14:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ. 24253-50213). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.