5 θέσεις στο Δήμο Λεβαδέων

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (05) ατόμων , χρονικής  διάρκειας δύο (2) μηνών , ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στο παρακάτω Πίνακα Α , που θααπασχοληθούν με τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων των αύλειων χώρων αυτών καθώς και των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

5 ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων από Τετάρτη 27-05-2020 μέχρι και την Πέμπτη 28-05-2020:

1. Με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : lgikopoulos@livadia.gr ,
2. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά , Τ.Κ 32131 )
3. Στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ και κατόπιν προσυνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους : κο Λουκά Γκικόπουλο και κα Ευη Τσαμπή , τηλέφωνο επικοινωνίας 22613-50833

Share.

Comments are closed.