17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως και 13/09/2020 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

3 ΔΕ Χειριστής διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα, με άδεια οδήγησης γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ) τύπου Α

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28313 41361, 28313 41205).

Share.

Comments are closed.