Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δήμο Επιδάυρου

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις (03) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου, έτους 2020 και συγκεκριμένα:

14 εργάτες Κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από 2/6/2020 έως 11/6/2020

Share.

Comments are closed.