5 προσλήψεις στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

0

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(τετράμηνα), συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και της
έναρξης της τουριστικής περιόδου, όπως ο καθαρισμός πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων. Επίσης, εργασίες ύδρευσης, οι εργασίες κλαδέματος , η αποκομιδή προϊόντων κλαδέματος, αποψιλώσεις αλλά και αποκομιδής απορριμμάτων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

3 YE Εργατών Καθαριότητας

1 ΔΕ Οδηγών

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους , με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική δ/νση dimos.notiou.piliou@gmail.com και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας,ΤΚ 37006 υπόψιν κας Σγαρδώνη ή κας Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 &2423055655 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.