5 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

0

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νουά ΚοΕάνπο και συγκεκριμένα του εξής:

5  ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί- Χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ςοχ/δεη α.ε/………………………………………..  και να την υποβάλουν αποκλειστικά και ρόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα ή κα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρα (A.Kountopra@deS.com.gr) και κατ’ εξαίρεση τανυδρορικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων, κας ΜΑΚΕΔΟΜΑ Δέσποινας (τηλ. επικ. 24610-54305) ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας (τηλ. Επικ. 24610-54265).

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τηλ. 2461054305, ΑΛΕΚΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  τηλ. 2461054265

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 02/06/2020  έως και Πέμπτη 11/06/2020

Share.

Comments are closed.