18 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων:

 • 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Δομικών Έργων/ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • 3 ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού
 • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
 • 1 ΔΕ Οδηγών
 • 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
 • 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • 1 ΔΕ Πληροφορικής
 • 1 ΥΕ Εργατών
 • 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Share.

Comments are closed.