25 θέσεις στο Δήμο Περιστερίου

0

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως εξής:

16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου)

9 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Γ ή C κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από την Τετάρτη 1/7/2020 έως και τη Δευτέρα 6/7/2020.

Share.

Comments are closed.