17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πρέβεζας

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εφτά (17) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, από 01/07/2020 έως και 3/7/2020

Share.

Comments are closed.