202 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 202 εποχικές θέσεις για οκτώ μήνες σε ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Κλάδος Ορυχείων) .Οι προκηρύξεις αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα από τους φορείς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, μηχανοτεχνικοί, οδηγοί, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Κλάδος Ορυχείων) 
ΔΕ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 12
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 24
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 16
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) 9
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 50
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ) 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 7
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 26
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 1
ΔΕ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2
ΔΕ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Share.

Comments are closed.