15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τήνου

0

O ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 8 μήνες 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) 6 μήνες 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 μήνες 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8 μήνες 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 μήνες 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5 μήνες 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sotiria.kalogera@1516.svzefxis.gov.gr).

Share.

Comments are closed.