11 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μονεμβασιάς

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας.

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου [Γ΄ ή (C) Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)], ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)], ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) ».

Share.

Comments are closed.