Αυτές είναι οι προθεσμίες για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου

0

Τις διαδικασίες, τη προθεσμία και τις προϋποθέσεις σχετικά με την αναγνώριση Τις διαδικασίες, τη προθεσμία και τις προϋποθέσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα προσδιορίζει εγκύκλιος της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο καλούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφό και τα Υπηρεσιακά συμβούλια να εξαιτάσουν τα αιτήματα «κατά προτεραιότητα και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους».

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Η προϋπηρεσία να έχει διανυθεί πριν από τη πρόσληψή του στο δημόσιο
– Η εργασία τους να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα.
– Η προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης του
– Η προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
– Να είναι η προϋπηρεσία συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι.

Να σημειωθεί ότι στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δεν αποτελεί κατά νόμο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την απόδειξη της ειδικότητας του απασχολούμενου σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται πλέον. Επισημαίνεται δε ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 για χρονικό διάστημα, το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί ή αιτείται να αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη που έχει παρασχεθεί σε διαφορετικούς φορείς το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Share.

Comments are closed.