1 Σχόλιο

  1. Γιασασίν.
    Πάρτα και κάντην για Μάλτα μεγάλε.
    Με 900,000 ευρώ γίνεσαι πολίτης αμέσως.
    Στις άλλες χώρες ζητάνε πιό πολλά.