190 προσλήψεις μονίμων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στον ΟΑΣΑ

0

Δύο νέοι διαγωνισμοί για μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επομενες εβδομάδες. Αναλυτικά 79 θέσεις θα «ανοίγουν» στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία αναζητά 9 δικηγόρους, 52 πτυχιούχους οικονομικού, διοικητικού και πληροφορικής, 7 ΔΕ διοικητικών γραμματέων και 2 ΥΕ κλητήρες και 120 άτομα θα προσληφθούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τη θέση του ελεγκτή κομίστρου.

Στο μεταξύ το Δημόσιο συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σε δεκάδες φορείς και οργανισμούς. Μέσα στον Ιούλιο “τρέχουν” τρεις διαγωνισμοί για 390 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

Μέσα στον Ιούλιο και συγκεκριμένα από τις 17 του μήνα ημέρα Τρίτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσλάβει 158 άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.asep.gr – Πολίτες – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιουλίου να στείλουν την εκτύπωση της ηλεκτρονικής έκδοσης υπογεγραμμένη μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ.

Από τις 9 Ιουλίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 186 ατόμων ΔΕ ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων σε μουσεία της χώρας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουλίου. Η αίτηση γίνεται στο www.asep.gr σύμφωνα με τις οδηγίες και αποστέλλεται στο Συμβούλιο ταχυδρομικά.

Από τις 16 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 46 θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι θέσεις αφορούν σε ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω του www.asep.gr.

Share.

Comments are closed.