Μία απάτη ΦΠΑ κάθε 2 μέρες!

0

Εφοδο φοροελεγκτών στην αγορά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2019. Οι έρευνες θα στηρίζονται σε καταγγελίες, πληροφορίες και επιλογή στόχων βάσει αυτοματοποιημένων αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, στοχεύοντας σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοτήτων, γεωγραφικές περιοχές και φορολογικά αντικείμενα, αναφέρει το newmoney.

Έμφαση δίνει η ΑΑΔΕ στην καταπολέμηση της κλοπής του ΦΠΑ. Η χώρα μας κατατάσσεται δεύτερη σε απώλειες ΦΠΑ στην Ε.Ε. (με απώλειες 5-6 δισ. ευρώ ετησίως), αλλά είναι και η μόνη όπου το «κενό ΦΠΑ» (VAT Gap) δεν μειώνεται. Ηδη μέσα στο 2018 έγιναν 134 έρευνες σε υποθέσεις απάτης ΦΠΑ. Κάθε μήνα δηλαδή αποκαλύπτονται 11 υποθέσεις απάτης ΦΠΑ. Στις 25 εργάσιμες του μήνα αντιστοιχεί σχεδόν μία απάτη μέρα παρά μέρα!

Η ενδοκοινοτική απάτη ΦΠΑ αποτελεί μάστιγα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συνδέεται άμεσα με τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων «εξαφανισμένων» εμπόρων. Επιχειρήσεων δηλαδή που είτε διενεργούν πραγματικές συναλλαγές χωρίς να υποβάλλουν δηλώσεις ή χωρίς να καταβάλλουν τον φόρο που βεβαιώνεται με τις δηλώσεις που υποβάλλουν, είτε διενεργούν εικονικές συναλλαγές και «ξεπλένουν» δαπάνες άλλων μελών του κυκλώματος. Στόχος είναι οι παράνομοι συμψηφισμοί ή επιστροφές ενδοκοινοτικού ΦΠΑ (κυκλική απάτη ΦΠΑ). Ο έγκαιρος εντοπισμός «εξαφανισμένων» εμπόρων οδηγεί στην άμεση απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού ΑΦΜ τους, εμποδίζοντας την περαιτέρω δράση τους.

Το 2018 απενεργοποιήθηκαν 86 ΑΦΜ «εξαφανισμένων» εμπόρων, γύρω από τους οποίους λειτουργούσαν οργανωμένα κυκλώματα και οι έρευνες επεκτείνονται σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονταν με αυτούς.

Ελεγχοι στην αγορά

Για το 2019 η Υπηρεσία Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει πάνω από 11.500 μερικούς επιτόπιους έλεγχους σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών. Πρόκειται για ελέγχους διακίνησης στην αγορά για έκδοση αποδείξεων. Τα συνεργεία των ελεγκτών δεν αποκαλύπτουν εκ των πρότερων την ιδιότητά τους. Παρακολουθούν και ανιχνεύουν πρώτα τυχόν παραβατικές συμπεριφορές και εν συνεχεία ξεκινά επισήμως ο έλεγχος. Οι έλεγχοι αυτοί θα ενταθούν τη Σαρακοστή και έως το Πάσχα, αλλά και στη συνέχεια κατά την τουριστική περίοδο.

Επιπλέον, θα επιλεγούν και άλλοι 4.000 ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, εφόσον οδηγούν σε βάσιμες υποψίες για διενέργεια φοροδιαφυγής ή και φοροαποφυγής. Αλλες 500 επιχειρήσεις -τουλάχιστον- θα γίνουν το 2019 σε συγκεκριμένες ομάδες επιχειρήσεων που η ΑΑΔΕ θεωρεί πως παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Πάνω από 500 έρευνες θα γίνουν και για εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης με βάση προηγούμενους ελέγχους, καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες.

Στα φυσικά πρόσωπα, η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων. Κύριο μέσο εντοπισμού αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων. Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών ο εντοπισμός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, πέρα από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές.

Στις επιχειρήσεις, ελέγχονται τυχόν καταχωρίσεις διογκωμένων ως προς το τίμημα δαπανών ή δαπανών ανύπαρκτων στο σύνολό τους μέσω της χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επίσης, ερευνάται η συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, παραποίηση ή παράκαμψη των ταμειακών μηχανών και ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Λοιπών Φόρων και Τελών.

Share.

Comments are closed.