22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέστου

0

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)     5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Φορτωτή – Εκσκαφέα)           2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ           15

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 13η Απριλίου 2019 και λήγει την 22α Απριλίου 2019

Share.

Comments are closed.