Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Πηνειού

0

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  • 1 ΔΕ Οδηγού Φορτηγού 
  • 5 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, Τ.Κ. 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, Χαλκιοπούλου & Σισίνη Τηλ. 26233 60777 , (Αρμόδια υπάλληλος : Μαρία Πετροπούλου), έως την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Γαστούνη, στο Τραγανό και στο Βαρθολομιό

Share.

Comments are closed.