ΔΕΔΔΗΕ : 11 προσλήψεις σε πέντε πόλεις

0

3 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κορίνθου

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/7/2019 έως και 29/7/2019

2 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κεφαλονιάς

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/7/2019 έως και 27/7/2019

Μία θέση έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Αλεξανδρούπολης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/07/2019 έως και 29/07/2019

Μία θέση έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η/Περιοχή Κέρκυρας

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/07/2019 έως και 29/07/2019.

4 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 17.07.2019 μέχρι και 26.07.2019.

Share.

Comments are closed.