1.031 εποχικές προσλήψεις μέσα στον Αύγουστο

0

Μέσα στον Αυγουστο θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές 1.031 εποχικές προσλήψεις σε φορείς όπως δημοι, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κ.α. Δειτε παρακάτω ποιοι διαγωνισμοί είναι σε πλήρη εξέλιξη.

172 οδηγοί, τεχνικοί και χειριστες στη ΔΕΗ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και αυτήν την εβδομάδα οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού στη ΔΕΗ. Συνολικά, θα καλυφθούν 172 θέσεις Κρήτη, Φλώρινα και Κοζάνη.Οι θέσεις είναι:

ΑΗΣ Καρδιας Κοζάνης (έως 7/8)

8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών

48 Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων

7 ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

3 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

5 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

3 ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)

ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας (έως 9/8)

1 ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων (Τεχνικός Ασφαλείας)

3 ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων

27 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

11 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών

4 ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού)

1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Υδραυλικών)

1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Οικοδόμων)

2 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγοί, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΔΕΗ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων  (έως 8/8)

10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικός)

2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμοι)

3 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστές)

1 ΥΕ Τραπεζοκόμος

17 ΥΕ Εργάτες/τριες

7 καθαριστές στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΚΠΑ, Συγκρότημα Ευρίπου, Ψαχνά Ν. Ευβοίας, Τμήμα Διοικητικής Στήριξης, Τ.Κ.: 34400 (υπόψη κ. Δέσποινας Σωτηρίου-Ζερμά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2228099515).

Θέσεις για διοικητικά στελέχη στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”GRESS” στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG EUROPE, µε τις εξής ειδικότητες: 1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου GRESS. 2) Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης του έργου GRESS. Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 07-08-2019 έως και 16-08-2019.

7 θέσεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΤΟ ΝΠΔΔ «Οργανισμος Κοινωνικων Υπηρεσιων Δημου Αγιου Νικολαου» (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων ως εξής: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών         2, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Μαγείρων 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), Κ.ΚΟΖΥΡΗ 18, Τ.Κ.72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης, (τηλ. επικοινωνίας: 2841086090 & 2841086100).

48 στην Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας Δήμου Εορδαίας

Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του ∆ήµου Εορδαίας ανακοινωνει την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού σαράντα επτά (47) ατόµων και συγκεκριµένα τους εξής: ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων  1, ΤΕ Καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων 3, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων 2, ΤΕ Καθηγητές Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων 4, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Πιάνου 1, ΠΕ Καθηγητές Πιάνου   2, ΤΕ Καθηγητές Πιάνου    5, ΤΕ Πιανιστική Συνοδεία Οργάνων 1, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας 2, ΤΕ Καθηγητές Κλασσικής Κιθάρας 5, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Ακορντεόν 1, ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής 1, ΠΕ Καθηγητές Βιολιού  2, ΤΕ Καθηγητή Βιολιού  2, ΤΕ Καθηγητή Βιόλας  1, ΠΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου 1, ΤΕ Καθηγητή Κοντραμπάσου 1, ΠΕ Καθηγητή Φλάουτου  1, ΤΕ Καθηγητή Φλάουτου 1, ΠΕ Καθηγητή Κλαρινέτου 1, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή Σαξοφώνου  1, ΠΕ Καθηγητή Τρομπέτας  1, ΠΕ Καθηγητή Μονωδίας  1, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Μουσικής Προπαιδείας 2, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Μουσικοκινητικής  2, ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Κλασσικών Κρουστών – Ντράμς 1 και ΠΕ/ΤΕ Διεύθυνσης Χορωδίας 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆ήµου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119).

32 καθηγητές στο Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα δύο (32) καθηγητών μουσικής και χορού ως εξής: ΤΕ Καθηγητή/τριας Βιολιού 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Τσέλου 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Όμποε Δημοτικό Ωδείο 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Κλαρινέτου 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Τρομπέτας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Κόρνου  1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Τρομπονιού 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Κρουστών 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Μονωδίας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Μελοδραματικής 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Ακουστικής Κιθάρας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Σύνθεσης 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Ηλεκτρικού Μπάσου 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Ηλεκτρικής Κιθάρας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Φωνητικής Μουσικής 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Νυκτών Οργάνων 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Φωνητικής Παραδοσιακής Μουσικής και Μουσικής του Κόσμου 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Ιδιόφωνων Οργάνων 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Οργανικών Συνόλων και Σολιστικών Οργάνων με έμφαση στην παραδοσιακή μουσική 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Κρουστών Οργάνων 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Πιανιστικής Συνοδείας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Διεύθυνσης Χορωδίας 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Σαξοφώνου 1, ΤΕ Καθηγητή/τριας Ορθοσωμικής για μουσικούς 1, ΔΕ Καθηγητή/τριας Χορού 5, ΤΕ Καθηγητή/τριας Συνοδού Πιανίστα 1, ΠΕ Καθηγητή/τριας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 1. Αιτησεις εως τις 14/08/2019. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 311600.

10 Εργάτες στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινωνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο τον μήνα Αυγουστο του έτους 2019, συνολικού αριθμού δέκα(10) Εργάτων Γενικών Καθηκόντων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 7.8.2019 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου.

135 φύλακες, αρχαιολόγοι και συντηρητές αρχαιοτήτων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (εως 7/8)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 2103250148
ΠΕ Μηχανικος 1
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 2
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας (εως 7/8)
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3 22310 47628
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (εως 8/8)
ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων 1 26820 89890
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 9/8)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 2810 279210
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας (εως 9/8)
ΠΕ Αρχαιολόγοι 5 24410 61564
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνη 4
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα 32
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 9/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3 23310 22145
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 12/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7 2810 279210
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (εως 12/8)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 25410 51003
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
(ειδικότητας Λογιστή)
1
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (εως 12/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3 2313 306400
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (εως 12/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 6 210 4590761
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (εως 12/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 12 2810-279000
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 1
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (εως 12/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5 2313 310201
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (εως 12/8)
ΥΕ Εργάτες Βοηθητικό Προσωπικό 2 22650 82346
ΥΕ Καθαριστές Βοηθητικό Προσωπικό 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 14/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 12 26610 48120
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 5
ΥΕ Καθαριστές Βοηθητικό Προσωπικό 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (εως 16/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5 2610 275070
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (εως 16/8)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7 2313 310425
ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 2

93 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 93 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών».Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα  αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 11η/08/2019 (κατ’ ελάχιστον 20 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης).

Προσλήψεις 48 ατόμων στην ΚΕΠΑ Βέροιας

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ανά ενότητα όπως προβλέπεται τη σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο έως 9/8/2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση υποψηφιότητας – Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία της ΚΕΠΑ (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100). 2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 3) Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων όπου αυτό απαιτείται 5) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

10 εργάτες στο Δήµο Πατρέων

Ο ∆ημος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) εργατών  κοιμητηριών (ταφης-εκταφης νεκρών)για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δηµοτικών κοιµητηρίων µε κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του ∆ήµου Πατρέων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613610291, 235).

9 γυμναστές στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στη διεύθυνση: Δημος Χαλανδριου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, (τηλ. επικοινωνίας: 2132023870, 862).

9 τεχνικοί και μηχανικοί στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α,Ε, για τη διεύθυνση Διαχείρησης Νήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, για το Ηράκλειο Κρήτης στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ, Τ.Θ. 1168, Τ.Κ. 71 110, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, (τηλ. επικοινωνίας: 2810 – 303212) ενώ για την Ρόδο στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, (τηλ.επικοινωνίας : 22410 26984).

10 στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Μηχανολογων Μηχανικων, 1 ΠΕ χημικων μηχανικων, 1 ΣΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΤΕ Τεχνολόγου Αντιρρυπανσης, 1 ΤΕ Πολιτικών Εργων Υποδομών, 3 ΔΕ Διοικητικού και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 26610 47520.

6 στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών με 4 ωρη απασχόληση. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού υπόψιν κας Τσιγαρίδα Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας: 22373 50502).

3 στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας «Μέριμνα» ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, 1 ΔΕ Μάγειρας και 1 ΥΕ Καθαριστής. Τηλέφωνο για πληροφορίες:  27440-62000.

262 εκπαιδευτές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Με αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτακη εγκρίθηκε η έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη διακοσίων εξήντα δύο (262) ατόμων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το διδακτικό έτος 2019-2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης, προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών και Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ανά Ακαδημία:  ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 86, ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 55, ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: 24, ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ: 28, ΑΕΝ ΧΙΟΥ: 18, ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: 11, ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ: 10, ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ: 8, ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 8, ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 7 και ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: 7.

25 εργάτες στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής: 8 ΔΕ Οδηγών  και 17 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Τετάρτη 07-08-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

12 εποχικοί στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (καθαριότητα) του Δήμου Βόλβης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου 1, ΥΕ εργατών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρων 6, ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 3, ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου 1 και ΔΕ ηλεκτρολόγο 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης,Τ.Κ. 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 7 Αυγούστου.

13 μουσικοί στο Δήμο Ελευσίνας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας(Κίµωνος 11 &  Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις ώρες 08.00π.µ -14.00µ.µ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής.

31 εμπειρογνώμονες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. προσκαλεί ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα έναν (31) εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση/συγγραφή (με απόδοση στην ελληνική και τουρκική γλώσσα) εννέα διδακτικών πακέτων (Πρόγραμμα Σπουδών και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης». Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  για θέματα κριτηρίων στο τηλέφωνο 213 1335168 (κ. Ειρήνη Κυριακίδη) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ierosp@iep.edu.gr και  για θέματα διαδικασιών στο τηλέφωνο 213 1335158 (κκ. Σαββοπούλου, Νταούλας) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contracts.procurement@iep.edu.gr .Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 09/08/2019 έως και την 16/09/2019 και ώρα 15:00 (εκτός μη εργάσιμων ημερών).

50 στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στη δημοτική ενότητα Παλιανής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννιά μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2019 και θα τελειώνει την 30ή Ιουνίου 2020, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου» (ΔΗΚΕΗ), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, (τηλ. επικοινωνίας: 2813409808).

13 μουσικοί στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης συνολικά δεκατριών (13) ατόµων, ήτοι δύο (2) θέσεων προσωπικού ΠΕ και ελλείψει αυτών TE λογοθεραπευτών, µιας (1) θέσης ΤΕ εργοθεραπευτών, τριών (3) θέσεων ΤΕ βιβλιοθηκονόμων και επτά (7) θέσεων ΠΕ και ελλείψει αυτών ΤΕ μουσικών και συγκεκριµένα: µιας (1) θέσης ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ μουσικών µε ειδικότητα Βιολιού, δύο (2) θέσεων ΠΕ και ελλείψει αυτών ΤΕ μουσικών µε ειδικότητα Πιάνου, µιας (1) θέσης ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ μουσικών µε ειδικότητα Θεωρία της Μουσικής, δύο (2) θέσεων ΠΕ και ελλείψει αυτών ΤΕ μουσικών µε ειδικότητα Αρµόνιου και µιας (1) θέσης ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ μουσικών µε ειδικότητα Ηλεκτρικής Κιθάρας για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), τηλ. επικοινωνίας: 2313329520.

24 οδηγοί και συνοδοί στο Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του δήμου. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου και 20 YE Συνοδοί Απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δήμος Σιθωνίας, Τ.Κ. 630 88 Νικήτη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50117).

Share.

Comments are closed.