Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

0

Θέσεις για μηχανικούς προσφέρει αυτην την περιοδο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).Αναλυτικά ζητούνται:

6 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι και Μηχανικοι Υπολογιστών ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας – Θεσσαλονίκη (ΙΠΤΗΛ)

1 Νοσηλευτής – εγγεγραμμένος φοιτητής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Θεσσαλονίκη (ΙΝΕΒ)

1 Μηχανολόγος Μηχανικός – Αττική (ΙΔΕΠ)

1 Προγραμματιστής – Αναλυτής με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής & Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο της πληροφορικής – Θεσσαλονίκη (ΙΜΕΤ)

Share.

Comments are closed.