Τι ισχύει στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων

0

Με ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (152/2019) του, το Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.), αναφέρεται ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΤΩΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Κ.ΛΠ., ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91, ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4368/2016. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Υ.Κ.)».

Αναλυτικά η γνωμοδότηση ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.