8 προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ Δυτικής Ελλάδος

0

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

1 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 TE ΦΩΤΟΓΡΑΦOΣ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-KYT) Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Share.

Comments are closed.