Μπέρδεμα με τις ενστάσεις για τα ακίνητα που δηλώνονται στο Κτηματολόγιο

0

Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κυρίως τρίτης ηλικίας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν δεκάδες χιλιόμετρα για να υποστηρίξουν μια ένσταση και να μη ρισκάρουν την απώλεια του ακινήτου τους.

Ήδη, στο «Καρφί» έχουν φθάσει πολλά παράπονα ιδιοκτητών που είχαν κάνει ένσταση και οι οποίοι αν και ήξεραν ότι δεν θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, εντούτοις, δεν έλαβαν γνώση και των στοιχείων για την υπόθεση τους (ημερομηνία και τόπος εκδίκασης).

Έτσι, πολλοί δεν εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία της ένστασης στις αρμόδιες επιτροπές και τώρα ξεκινάει ένας Γολγοθάς, για να αποδείξουν ότι δεν είναι... ελέφαντες.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αρκετοί ιδιοκτήτες συγκέντρωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν (αν και... καίγονταν οι ίδιοι) για λόγους ανωτέρας βίας, με αποτέλεσμα να μπλέκουν τώρα σε έναν ατελείωτο Γολγοθά.

Περιπτώσεις καρκινοπαθών ή ατόμων τρίτης ηλικίας με ειδικές ανάγκες που είχαν ελλιπή πληροφόρηση δεν εμφανίστηκαν ποτέ στη διαδικασία συνεδρίασης της επιτροπής στην οποία απλά παραδίδονται τα δικαιολογητικά.

Στις επιτροπές εκδίκασης των ενστάσεων συμμετέχουν δύο νομικοί και ένας πολιτικός μηχανικός και κάποιος ενιστάμενος μπορεί να παρασταθεί και δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, σε τέτοιες περιόδους, είναι σπάνιο φαινόμενο.

Η επιτροπή εισηγείται για την κάθε ένσταση και αν η εισήγηση είναι αρνητική, τότε ο ενιστάμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτής και έχει προθεσμία έως δύο εβδομάδες, ώστε να υποβάλλει υπόμνημα με συμπληρωματικά έγγραφα προς τεκμηρίωση του αιτήματός του.

* Δημοσιεύτηκε στο «Καρφί» του Σαββατοκύριακου

Share.

Comments are closed.