13 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

0

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προκειται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

1 Φοιτητής τμήματος πληροφορικής (Πανεπιστημιακού Τομέα)

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής Πανεπιστημιακού τομέα και Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στη φυσική περιβάλλοντος και μετεωρολογία από ΑΕΙ/ΤΕΙ & 1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής Πανεπιστημιακού τομέα με Μεταπτυχιακό τίτλο τμήματος φυσικής από ΑΕΙ/ΤΕΙ

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών (ενδεικτικά τμήματος Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος) Πανεπιστημιακού τομέα και Μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση σε ατμοσφαιρικές εφαρμογές

1 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής και Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στη φυσική περιβάλλοντος και μετεωρολογία από ΑΕΙ/ΤΕΙ

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού τομέα & Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο των Επιστημών Περιβάλλοντος

1 άτομο με Πτυχίο Περιβάλλοντος και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής – Ηράκλειο Κρήτης & Αττική

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Φυσικής και Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της κλιματολογίας

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πολυτεχνείο) & 1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε πληροφοριακά συστήματα

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης Πολυτεχνικής Σχολής & Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής

1 Τελειόφοιτος θετικών επιστημών με κατεύθυνση Πληροφορικής

Share.

Comments are closed.