12 θέσεις γυμναστών στο Δήμο Καισαριανής

0

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως 28 εβδομάδων, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Γραφείο Παιδείας – Αθλητισμού του Δήμου Καισαριανής (οδός Βρυούλων 125, 2ος όροφος – Τ.Κ 16121 Καισαριανή, τηλ. επικοινωνίας : 213- 2010733-2010784 κατά τις ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 21-10-2019 και για δέκα (10) ημέρες έως και την Τετάρτη 30-10-2018 (Αρμόδιος Υπάλληλος κος Μελαχροινίδης Χαράλαμπος)

Share.

Comments are closed.